Tjenester

Direktesalg

Våre selgere er godt trente og får god, kontinuerlig, oppfølging av sine ledere.  Vi søker å oppnå de beste resultater hver eneste dag i felt, og jobber hardt for å være gode ambassadører for våre oppdragsgivere. Vi har for lengst forstått at de som ikke velger å signere kontrakt med oss også selvsagt skal behandles med respekt - det gjør det i tillegg lettere for oss å kommunisere med kunden ved en senere anledning.

Back-office  

Vår back-officeavdeling kan best beskrives som et servicekontor for både våre oppdragsgivere og vår salgsavdeling. Her holder vi kontroll på alt fra kundekontrakter og kommunikasjon med oppdragsgivers back-officeavdeling, til samarbeid med egen salgsavdeling som sørger for at vi hele tiden blir bedre og klarere i vår kommunikasjon med kundene.

Informasjonsmøter og kundekontakt

Vi utfører alltid de aktiviteter vi blir enige med oppdragsgiver om å gjennomføre. Det kan være markedsundersøkelser pr. telefon, gjennomføring av informasjonsmøter, eller andre tilleggsaktiviteter. 

© 2020 by Norwegian Salesforce A/S